Заповед № 6-Z20-176/24.04.2020 г. относно осигуряване пожарна безопасност, предовратяване и създаване на организация за гасене на пожари на територията на район „Тракия“

27.04.2020

Заповед № 6-Z20-176/24.04.2020 г. относно осигуряване пожарна безопасност, предовратяване и създаване на организация за гасене на пожари на територията на район „Тракия“