Заповед № 6-Z19-491 от 27.09.2019 г. относно опазването на обществения ред

30.09.2019

Заповед № 6-Z19-491 от 27.09.2019 г. относно опазването на обществения ред