Заповед № 6-Z19-168/09.04.2019 г. относно осигуряване пожарна безопасност, предовратяване и създаване на организация за гасене на пожари на територията на район „Тракия“

10.04.2019

Заповед № 6-Z19-168/09.04.2019 г. относно осигуряване пожарна безопасност, предовратяване и създаване на организация за гасене на пожари на територията на район „Тракия“