Заповед № 6-Z18-409/09.05.2018 г. относно определяне на местата за разхождане на кучета на територията на район Тракия

10.05.2018

Заповед № 6-Z18-409/09.05.2018 г. относно определяне на местата за разхождане на кучета на територията на район Тракия