Заповед №18ОА2168/14.09.2018 г. за заличаване на адресна регистрация на Ивайло Мардеросов и Нели Мардеросова

18.09.2018

Заповед №18ОА2168/14.09.2018 г. за заличаване на адресна регистрация на Ивайло Мардеросов и Нели Мардеросова