УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от фирма „ХАРДТЕХ” ООД -Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в участък ”Галваничен“

30.07.2021