Уведомление от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за третиране с хербициди по график за справяне с нежелана растителност по железопътната линия и прилежащите и гари

10.05.2019

Уведомление от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за третиране с хербициди по график за справяне с нежелана растителност по железопътната линия и прилежащите и гари