СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до МАРИЯ НИКОЛОВА ТАНЕВА

04.10.2021