СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до МАРИЯ ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА, ДИМИТЪР ПЕТКОВ МЛАДЕНОВ

04.10.2021