СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до ХАРИ ЯНКОВ САМАЛИЕВ, ЯНА СПАСОВА СПАСОВА, ЦВЕТА СПАСОВА СПАСОВА

04.10.2021