СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ до АТАНАС ИВАНОВ ЧОЛАКОВ

04.10.2021