СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ до ИВАН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЕВ собственик на имот с идентификатор № 56784. 540.1247 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив

20.02.2020

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ до ИВАН ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЕВ собственик на имот с идентификатор № 56784. 540.1247 по КК на гр.Пловдив, находящ се в ЖР „Тракия“, гр.Пловдив