Съобщение съгласно чл. 61, ал. 2 от АПК до „ЮНКЕР – ПРЕС“ ЕООД

11.07.2018

Съобщение съгласно чл. 61, ал. 2 от АПК до „ЮНКЕР – ПРЕС“ ЕООД