Съобщение съгласно чл. 61, ал. 2 от АПК до „ЮНКЕР – ПРЕС“ ЕООД

31.05.2018

Съобщение съгласно чл. 61, ал. 2 от АПК до „ЮНКЕР – ПРЕС“ ЕООД