Съобщение на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект „Център по растителна системна биология и биотехнология“ включващо и сондажен кладенец, в имот с №56784.540.1208, гр.Пловдив, община Пловдив.

28.03.2019

Съобщение на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект „Център по растителна системна биология и биотехнология“ включващо и сондажен кладенец, в имот с №56784.540.1208, гр.Пловдив, община Пловдив.