Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обявяваоткрит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 2 към чл.6, ал.9 за обект „Център по растителна системна биология и биотехнология“ включващо и сондажен кладенец, в имот с №56784.540.1208, гр.Пловдив, община Пловдив – 05.04.2019 г.

05.04.2019

Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обявяваоткрит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 2 към чл.6, ал.9 за обект „Център по растителна системна биология и биотехнология“ включващо и сондажен кладенец, в имот с №56784.540.1208, гр.Пловдив, община Пловдив – 05.04.2019 г.