СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обявява открит обществен достъп до изготвена информацията за обект „Изпълнение на един ТК за оросяване на зелените площи и измиване на площадки на бъдещ Изчислителен център в град Пловдив“, в имот с №56784.539.481, гр.Пловдив

16.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обявява открит обществен достъп до изготвена информацията за обект „Изпълнение на един ТК за оросяване на зелените площи и измиване на площадки на бъдещ Изчислителен център в град Пловдив“, в имот с №56784.539.481, гр.Пловдив