Съобщение до всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище относно право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година

30.08.2021