СЪОБЩЕНИЕ ДО „ВЕНТЕКС ПЛОВДИВ“ ЕООД във връзка с чл.150, ал.8 от ЗУТ

09.06.2021

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ВЕНТЕКС ПЛОВДИВ“  ЕООД във връзка с чл.150, ал.8 от ЗУТ