СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЛ. 58, Ж.К. ТРАКИЯ „КОБРА ПРО“ ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА СЪОБЩАВАНЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПРЗ ЗА ЧАСТ ОТ КВ. 33 – НОВ ПО ПР НА Ж.Р. „ТРАКИЯ

14.06.2024