СЪОБЩЕНИЕ ДО МАТЬО И ДОРОТЕЯ ШИКОВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.128, АЛ.3 ОТ ЗУТ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.15 ПО ПЛАНА НА ЮИПЗ – ГР.ПЛОВДИВ

01.09.2023