СЪОБЩЕНИЕ ДО „КОБРА ПРО“ ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.15 ПО ПЛАНА НА ЮИПЗ – ГР.ПЛОВДИВ

20.11.2023