Съобщение до Г-Н АНГЕЛ БАТАКЛИЕВ УПРАВИТЕЛ НА „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ПЛОВДИВ” АД относно издадена Заповед № 6-Z19-35/22.01.2019 г. на Кмета на Район „Тракия”, с която е извършена поправка на очевидна фактическа грешка в съобщената Ви Заповед № 6-Z18-2333/19.12.2018 г. на Кмета на Район „Тракия”, издадена по реда на чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията за премахване на въздушната контактна мрежа на тролейбусния транспорт на територията на Район „Тракия”

24.01.2019

Съобщение до Г-Н АНГЕЛ БАТАКЛИЕВ УПРАВИТЕЛ НА „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ПЛОВДИВ” АД относно издадена Заповед № 6-Z19-35/22.01.2019 г. на Кмета на Район „Тракия”, с която е извършена поправка на очевидна фактическа грешка в съобщената Ви Заповед № 6-Z18-2333/19.12.2018 г. на Кмета на Район „Тракия”, издадена по реда на чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията за премахване на въздушната контактна мрежа на тролейбусния транспорт на територията на Район „Тракия”