Протокол за обявяване на заповеди на Кмета на Община Пловдив за заличаване на адресни регистрации

24.07.2019

Протокол за обявяване на заповеди на Кмета на Община Пловдив за заличаване на адресни регистрации