Протокол от работа на комисия за провеждане на жребий за определяне на ползвател на място № 15, между бл. 206, бл. 223, бл. 202 и бл. 201Б – 06.11.2020 г.

06.11.2020