Протокол от рабата на комисия за провеждане на жребий за определяне на ползвател на място № 29, до бл. 246 – 21.08.2020 г.

21.08.2020

Протокол от рабата на комисия за провеждане на жребий за определяне на ползвател на място № 29, до бл. 246 – 21.08.2020 г.