Писмо № 21ОУ-63/15.02.2021 г. на Община Пловдив относно епизоотичната обстановка по отношение на болестта Инфлуенца по птиците

16.03.2021