Открит обществен достъп до информация по приложение № 2 за обект: Изграждане на „Комплекс от смесен тип с магазини, офиси, жилища и подземен паркинг” в УПИ І 540.1151 обществено обслужване и жилищно застрояване от кв.32 нов по плана на ПУП-ПР на ЖК „Тракия“, гр. Пловдив 4023, с възложител „ТРАКИЯ ТАУЪР“ ЕООД.

24.01.2022