ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект Изграждане на нова паркова площ „Парк в УПИ III 540.390 – спорт, атракции и зеленина, кв. 39 по ЖР „Тракия” на гр.Пловдив в ПИ 56784.540.390 по КККР на гр. Пловдив”

16.08.2018

ОБЯВЯВА: открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект Изграждане на нова паркова площ „Парк в УПИ III 540.390 – спорт, атракции и зеленина, кв. 39 по ЖР „Тракия” на гр.Пловдив в ПИ 56784.540.390 по КККР на гр. Пловдив”