ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „„Реконструкция и преустройство на съществуващ склад за готова продукция, суровини и материали в участък „Галваничен” в гр. Пловдив, Индустриална зона „Тракия” 4023, ул. „Нестор Абаджиев”№9

18.08.2021