ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА 2 БРОЯ СТАЦИОНАРНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТОТО ПУНКТ

26.04.2021