ОБЯВЛЕНИЕ – разполагане на 3 броя стационарни преместваеми обекти (СПО)

17.12.2021