Обявление по с чл. 56, ал. 3 от АПК на Заповед № 19 ОА-957 от 30.04.2019г. на Кмета на Община Пловдив за прекратяване административното производство допуснато със Заповед № 18 ОА-655 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Пловдив

16.05.2019

Обявление по с чл. 56, ал. 3 от АПК на Заповед № 19 ОА-957 от 30.04.2019г. на Кмета на Община Пловдив за прекратяване административното производство допуснато със Заповед № 18 ОА-655 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Пловдив