Обявление по с чл. 56, ал. 3 от АПК на Заповед № 19 ОА-3013 от 23.12.2019г. на Кмета на Община Пловдив за прекратяване административното производство допуснато със Заповед № 19 ОА-1184 от 28.05.2019г. на Кмета на Община Пловдив

14.01.2020

Обявление по с чл. 56, ал. 3 от АПК на Заповед № 19 ОА-3013 от 23.12.2019г. на Кмета на Община Пловдив за прекратяване административното производство допуснато със Заповед № 19 ОА-1184 от 28.05.2019г. на Кмета на Община Пловдив