ОБЯВА за открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект „Водовземане от един съществуващ тръбен кладенец за нуждите на ХОТЕЛ ЕС ПИ ЕС в град Пловдив”

01.03.2019

ОБЯВА за открит обществен достъп до изготвена информацията по приложение № 5 към чл.4, ал.1 за обект „Водовземане от един съществуващ тръбен кладенец за нуждите на ХОТЕЛ ЕС ПИ ЕС в град Пловдив”