Обява за инвестиционно намерение „Изграждане на Линия за алкално електролитно поцинковане (галванизация) на стоманени изделия” в гр. Пловдив 4023, ул. „Асеновградско шосе” №1.

17.07.2020

Обява за инвестиционно намерение „Изграждане на Линия за алкално електролитно поцинковане (галванизация) на стоманени изделия” в гр. Пловдив 4023, ул. „Асеновградско шосе” №1.