Обява – изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелените площи, храсти и дървета на детска градина за 8 групи в ПИ с ИД 56784.540.623, УПИ ІІ 540.623, детски комбинат, кв.59 по плана на ЖК „Тракия“, гр. Пловдив“, с възложител ОБЩИНА ПЛОВДИВ

30.12.2022