ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ на основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив“

10.05.2018

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ на основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив“