ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЛОВДИВ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЧЕ НА 03.04.2019Г. ОТ 14 и 30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЛОВДИВ /”Брезовско шосе №32 ,на територията на ИЗК”Марица/, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА

02.04.2019

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЛОВДИВ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЧЕ НА 03.04.2019Г. ОТ 14 и 30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЛОВДИВ /”Брезовско шосе №32 ,на територията на ИЗК”Марица/, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА