Община Пловдив – район Тракия обявява открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Реконструкция на кръстовище за с. Ягодово” при км 97+924 на път ІІ-56 „Брезово – Пловдив – Път ІІ-86“ и реконструкция на линейни мрежи в участъка от км 97+900 до км 98+000“, с възложител Агенция „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

28.06.2024