Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Община Пловдив

25.03.2019

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Община Пловдив