Инвестиционно предложение за обект: „Продължение на бул. „Санкт Петербург“ от бул. „Освобождение“ до кръговото кръстовище на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Ягодовско шосе“

30.08.2023

Обява

Уведомление за инвестиционно предложение