Инвестиционно предложение за обект: Изграждане на „Комплекс от смесен тип с магазини, офиси, жилища и подземен паркинг“ в УПИ-І – 540.1151 обществено обслужване и жилищно застрояване от кв.32 нов по плана на ПУП-ПР на ЖК „Тракия“, гр. Пловдив“

23.11.2021