Инвестиционно предложение „СЪЗДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ТРЕТИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И ХАРТОН, СТЪКЛО, ПЛАСТМАСА И ДРУГИ“, в част от поземлен имот с идентификатор 56784.539.4 по КК на гр. Пловдив

04.12.2018

Инвестиционно предложение „СЪЗДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ТРЕТИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И ХАРТОН, СТЪКЛО, ПЛАСТМАСА И ДРУГИ“, в част от поземлен имот с идентификатор 56784.539.4 по КК на гр. Пловдив