Информацията по приложение № 2 за обект „Път II-56 „Пътен възел „Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на Пловдив)“ привеждане на проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820, включително и участък от км 97+900 до км 98+000  основен ремонт”

13.08.2020

Обява