Избори за Народно събрание на 02.10.2022

18.08.2022
На вниманието на избирателите относно срокове за подаване на документи във връзка с провеждането на избори за НС 02.10.2022 г.Подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.