Кметски екип

Красимир Терзиев – заместник кмет


Лиляна Власова – секретар