Кметски екип

Красимир Терзиев – Заместник кмет

Роден на 22.01.1999 г.

Средно образование – Частна професионална гимназия по икономика и управление. Бакалавърска степен – „Туризъм“ в Университет по хранителни технологии.

Магистърска степен – изучаващ към момента „Индустриален мениджмънт“ в Университет по хранителни технологии.

Женен с едно дете.

Предишен трудов опит – 7 години в частния сектор в сферата на туризма.


Иво Христев – Заместник кмет

Роден на 30.05.1990 г.

Израснал и завършил основното си образование в жк Тракия.

Завърши висшето си образование в Пловдивски университет по хранителни технологии степен бакалавър по „Кетъринг“ и магистър по „Безопасност на храните“.

Семеен с две деца.

Предишен трудов опит в сферата на туризма.


Лиляна Власова – Секретар

Родена на 24.08.1976 г. в Пловдив.

Завършила „Български и руски език“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2001 г. и магистратура „Начална и предучилищна педагогика“ в същия университет.

Омъжена с две деца.

През последните 12 г. работи в сферата на образованието в общинската администрация на район „Тракия“.