ДОСИЕ № 6-2018-1ОП – „ДОСТАВКА НА ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ

26.01.2018

  1. Решение за откриване на процедурата – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
  2. Обявление – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
  3. Указания за участие – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
  4. Техническа спецификация – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
  5. Образци на документи за попълване – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
  6. Проект на договор – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
  7. Протокол № 1 – част 1 от работата на комисията – 20.02.2018 г., 16:45 ч.
  8. Протокол № 1 – част 1 от работата на комисията – 20.02.2018 г., 16:45 ч.
  9. Протокол № 1 – част 1 от работата на комисията – 20.02.2018 г., 16:45 ч.