Досие №7 – „Благоустрояване на пътната инфраструктура в район „Тракия” – Община Пловдив”

05.02.2018

  1. Обява – 05.02.2017 г., 15:53 ч.
  2. Технически спецификации – 05.02.2017 г., 15:53 ч.
  3. Указания за участие – 05.02.2017 г., 15:53 ч.
  4. Проект на договор – 05.02.2017 г., 15:53 ч.
  5. Образци на документи – 05.02.2017 г., 15:53 ч.