ДОСИЕ № 6-2018-5ОП – „ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ТРАКИЯ“

08.05.2018

  1. Решение за откриване на процедура – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
  2. Обявление за поръчка​ – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
  3. Документация за провеждане и участие в публично състезание – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
  4. Технически спецификации – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
  5. Приложения за попълване – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
  6. Проект на договор – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
  7. Протокол №1 от ​работа на комисия – 13.06.2018 г., 16:56 ч.